Visie

 

Wij zien een organisatie als een systeem, waarin allerlei relaties, structuren en krachtenvelden een plek hebben. Deze zijn slechts voor een deel zichtbaar en aan de oppervlakte. Wat vaak bepalend is voor het resultaat, zijn processen die zich grotendeels afspelen ‘onder de oppervlakte’, onzichtbaar of diffuus. Processen waar mensen centraal staan.

 

Mensen maken een organisatie. Ieder mens heeft een unieke kracht, persoonlijke drijfveren en eigen kwaliteiten. Mensen verbinden zich pas daadwerkelijk aan organisatiedoelen als deze een beroep doen op persoonlijke ambities en kwaliteiten; als er een cultuur is waarin er oprechte aandacht bestaat voor de individuele mens achter de medewerker en voor de interactie tússen mensen.

 

Een reorganisatie bijvoorbeeld kan leiden tot vervreemding bij medewerkers. Zij voelen zich, door alle ontwikkelingen, niet meer verbonden met de organisatie. Voor duurzame verandering, op het niveau van het individu, team of organisatie, is het daarom in onze ogen belangrijk om de onderliggende processen (zoals drijfveren en/of motieven) te onderkennen. Dit is de basis om te werken aan het versterken van samenwerking, communicatie of vaardigheden. Het gaat niet per definitie om langdurige trajecten. Wel vraagt het lef om onder ogen te zien waar het stagneert. Advies of begeleiding van buitenaf kan dan helpen om weer in beweging te komen.

 

 

 

 

 

E-mail
T. Smid
06-12036001
J. Willeboordse
06-13019332
copyright 2009, Duende | webdesign: Kleurpunt.nl