Werkwijze

Waarden

Aan onze werkwijze ligt een viertal waarden ten grondslag:

 

Helderheid

Wij hechten aan heldere communicatie. In de samenwerking met onze klanten zorgen wij, door open communicatie, voor helderheid en duidelijkheid over verwachtingen en beoogde doelen. Door middel van tussentijdse en eindevaluatie, toetsen we met u of we de afgesproken resultaten daadwerkelijk bereiken. In het werken met de mensen binnen uw team of organisatie maken we complexe situaties inzichtelijk door de essentie er uit te lichten en in verstaanbare taal te verwoorden wat nodig is om effectiever te worden. Dit geeft helderheid voor alle betrokkenen.

 

Energie en beweging

Wij gaan met u op zoek naar uw unieke kracht, datgene waar uzelf, uw team, uw organisatie daadwerkelijk goed in is en waar de energie zit. Wij creëren ruimte om die te (h)erkennen en vooral ook te ervaren, zodat de kwaliteiten ten volle kunnen worden benut en de beoogde ontwikkeling wordt gerealiseerd. Dit doen we door vragen te stellen, door te benoemen wat opvalt en uit te nodigen tot reflectie. We onderzoeken gezamenlijk waar weerstand zit en laten zien welke functie deze heeft gehad. Dit maakt de weg vrij naar een nieuwe manier van (samen)werken. Zo ontstaat de dynamiek om mensen, teams en organisaties in de noodzakelijke of gewenste richting te bewegen.

 

Warmte

Ingesleten communicatiepatronen, niet uitgesproken beleving en behoefte aan het vertrouwde, staan verandering vaak in de weg. Wij zetten deze patronen in het volle licht, helpen u ze te doorbreken en nieuwe inzichten en vaardigheden te verwerven. Duende confronteert en zet scherp neer, maar blijft daarbij respectvol. Wij creëren een warme, veilige omgeving die uitnodigt tot experimenteren met nieuw gedrag en brengen verbinding tussen weten, voelen en doen.

 

Lees hier meer over onze aanpak: hoe zorgen wij voor beweging en welke uitgangspunten hanteren wij daarbij.

 

 

E-mail
T. Smid
06-12036001
J. Willeboordse
06-13019332
copyright 2009, Duende | webdesign: Kleurpunt.nl